2017 kentsel dönüşüm kira yardımı detayları açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 yılında verilecek olan kentsel dönüşüm kira yardımı ile ilgili tüm detayları paylaştı.

Yardımlar, 2 Mayıs itibarıyla verilmeye başlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017 kentsel dönüşüm kira yardımı uygulamaları kılavuzunu paylaştı. Kentsel dönüşüm kira yardımından kimler nasıl faydalanacak ? Kim ne kadar kira yardımı alacak ? Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli belgeler ve daha fazlası kılavuzla adım adım yer alıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURU SÜRECİ

Hak sahipleri 6306 sayılı kanun kapsamında, riskli olarak tespit edilen bir konut ya da işyeri için riskli yapının bulunduğu ilçe sınırlarındaki belediye başkanlığına başvuruda bulunabilir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

•    Başvuru dilekçesi (ıslak imzalı olmalıdır)
•    Nüfus cüzdanı fotokopisi
•    Riskli yapı tespit raporu(yetkililerce onaylı)
•    Tapu belgesi ve taşınmaza ait güncel tapu kaydı
•    Riskli yapı tespit raporunda belirlenen adres ile uyumlu olacak şekilde malik adına kayıtlı, A.R.A.A.D.net istemi üzerinden riskli yapı için yapı kimlik numarası alındığı tarihten önceki son 3 aydan veya sonraki 3 aydan herhangi birine ait elektrik, su, doğalgaz, sabit hatlı olmak şartıyla telefon/internet hizmetleri ile ilgili herhangi bir fatura
•    Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda yapı kimlik numarası alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren il-ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünden alınacak imzalı ve mühürlü adres bilgileri raporu
•    Yılan yapılar formu (ıslak imzalı ve mühürlü)
•    Hak sahibibine /vekiline ait vadesiz TL, T.C. Ziraat Bankası’na ait hesap cüzdanı fotokopisi

2 MAYIS İTİBARİYLE KİRA YARDIMI BAŞLIYOR

2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle kira yardımı ödemeleri, 25 Şubat 2017 tarihli ve 29990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren dönüşüm projeleri özel hesabı yönetmeliğiyle belirlenen yeni iş akışına göre gerçekleşecek.